EN NL

Nieuwe grote zeesluis

De voorbereidingen voor de aanleg van een nieuwe grote zeesluis in IJmuiden zijn in volle gang. Havenbedrijf Amsterdam NV werkt mee aan deze voorbereidingen, zij doet dit samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Directoraat Generaal Bereikbaarheid, Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland. De gemeente Velsen is nauw betrokken bij het project, vanwege de beoogde locatie van deze nieuwe sluis.

Waarom een nieuwe zeesluis?

De Noordersluis bij IJmuiden bereikt in 2029 het einde van haar technische levensduur en is daarom aan vervanging toe. Het borgt de veiligheid van de sluis als belangrijke waterkering en bereikbaarheid van het Noordzeekanaalgebied.

Waarom groter?

Het speelt in op de trend van toename in scheepsafmetingen en houdt het Amsterdamse havengebied bereikbaar voor de nieuwe generatie middelgrote schepen (cruiseschepen, bulkschepen en containerschepen).
Een grotere, getij-onafhankelijke sluis beperkt de wachttijd voor schepen en biedt de mogelijkheid voor capaciteitsuitbreiding van de zeesluis.

Waarom eerder?

Het voorkomt congestie en maakt de Amsterdamse haven eerder bereikbaar voor de grote schepen die vanwege risicovolle wind (gaan) uitwijken naar andere havens.
Het biedt ruimte voor groei en verbetert de Metropoolfunctie en daarmee de werkgelegenheid van de Amsterdamse havens voor de hele regio.

Besluitvorming

Op 26 november 2014 heeft de gemeenteraad van Amsterdam haar steun gegeven aan de versnelde en vergrote aanleg van de nieuwe grote zeesluis in IJmuiden. De eenmalige investering die daarmee gemoeid is kreeg groen licht. Na de besluitvorming door de provincie is daarmee de realisatie van de nieuwe zeesluis opnieuw dichterbij gekomen. Lees verder...

Meer informatie

Lees onze factsheet met uitgebreide informatie over het hoe en waarom van de nieuwe, grote zeesluis!


Zeesluis in beeld

Nieuwe grote zeesluis IJmuiden, korte film. Op het youtube kanaal van Havenbedrijf Amsterdam ook een lange film en Engelstalige versies. 

In Ondernemers aan het woord van SADC / Dinalog Amsterdam vertellen ondernemers waarom de nieuwe zeesluis er moet komen!

 

Persberichten

Documenten

Media