Deze website maakt gebruik van cookies.
Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor het goed functioneren van de website.
Functionele cookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, zodat u sneller de juiste informatie ziet.
Online surfgedrag cookies
Deze cookies worden gebruikt om statistieken te verzamelen. Zo kunnen we onze informatie optimaliseren voor uw gebruik. De informatie is niet te herleiden tot personen.
Meer weten...
EN NL

Nieuwe grote zeesluis

In IJmuiden wordt een nieuwe grote zeesluis van 500 m lang, 70 m breed en 18 m diep gebouwd die tussen de huidige sluizen in komt te liggen. De zeesluis in IJmuiden wordt hiermee de grootste zeesluis van de wereld! Bouwconsortium OpenIJ (BAM-PGGM en VolkerWessels-DIF) begint in 2016 met de bouw van de nieuwe sluis. Naar verwachting is de sluis eind 2019 beschikbaar voor de scheepvaart.

Een nieuwe, grote zeesluis bij IJmuiden, aan de ingang van het Noordzeekanaal, is nodig voor de ontwikkeling van de Amsterdamse havenregio. Bovendien is de sluis van groot belang voor nationaal en internationaal goederentransport.

Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam NV en de gemeente Velsen. Dit project wordt medegefinancierd vanuit het TEN-T programma van de Europese Unie.

Planning
2015 Gunning bouwcontract
2016 Start aanleg
2017 Vormgeving contouren
2019 Oplevering en ingebruikname zeesluis

 

Stremmingen

Tijdens de werkzaamheden zijn een aantal stremmingen nodig. Stremmingen worden vooraf gecommuniceerd.

Er vinden maximaal 4 stremmingen van de Noordersluis voor een aaneengesloten periode van maximaal 6 uur plaats. De stremmingen van de Noordersluis worden gepland bij laag water in de maanden oktober t/m april. Deze stremmingen worden onderbroken als cruiseschepen de Noordersluis moeten passeren.

De stremmingen bij de Middensluis zullen beperkt blijven tot een aantal dagen voor het aanbrengen remmingwerk. De Middensluis wordt maximaal 16 dagen gestremd.

Oplevering

De oplevering van de nieuwe zeesluis voor de scheepvaart is eind 2019 gepland, waarbij mogelijk al in de eerdere testfase de eerste schepen door de zeesluis kunnen varen.

Zodra de nieuwe sluis in gebruik is, stelt Rijkswaterstaat de huidige Noordersluis buiten gebruik. Mogelijk blijft de sluis wel inzetbaar bij noodgevallen.

Communicatie

Bouwconsortium OpenIJ houdt regelmatig overleg met direct aanwonenden, bedrijven en sluisgebruikers (rederijen, agenten, terminals etc) in samenwerking met Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Amsterdam. Daarnaast ondersteunt OpenIJ bij de publiekscommunicatie.

Nieuwsbrief

Rijkswaterstaat verspreidt regelmatig een nieuwsbrief over de bouw van de nieuwe grote zeesluis. U kunt zich op deze nieuwsbrief abonneren via de volgende link.

Contact over de bouwwerkzaamheden

Vragen, meldingen, klachten of opmerkingen over de bouw? Neem contact op met Rijkswaterstaat via de Landelijke Informatielijn. Bel 0800 - 8002 (dagelijks van 06:00 – 22:30 uur gratis bereikbaar). Een bericht insturen via hun contactformulier kan ook, naar nieuwezeesluisijmuiden@rws.nl.

Tijdens de realisatiefase komt er voor bewoners van het sluizencomplex een telefoonnummer beschikbaar dat 24/7 beschikbaar is voor vragen, klachten en eventuele schades.

Wanneer de ‘eerste schop in de grond gaat’ wordt er door Rijkswaterstaat een facebookpagina en twitteraccount van het project geopend. Naar verwachting is dit medio 2016.

Contact over de commerciële kansen voor uw bedrijf na ingebruikname van de nieuwe zeesluis

Vragen over de nieuwe mogelijkheden in logistiek en ladingstromen na ingebruikname van de nieuwe grote zeesluis? Of over de toekomst (van uw bedrijf) in het havengebied na 2019? Wij beantwoorden graag uw vragen en denken graag met u mee! Neem contact op met uw contactpersoon bij het Havenbedrijf of kijk op onze contactpagina.

E-nieuws

Bedrijven in het havengebied worden onder andere geïnformeerd over de vorderingen van de bouw nieuwe grote zeesluis via onze digitale nieuwsbrief; de E-nieuws. U kunt zich hierop abonneren via deze link.

Wij overleggen regelmatig met de ORAM, commissie scheepsbewegingen en klanten over de effecten van de bouw op de scheepvaart en delen deze informatie zo snel en helder mogelijk met stakeholders.

Meest gestelde vragen

Waarom een nieuwe zeesluis?

De huidige Noordersluis van 400 meter lang, 50 meter breed en 15 meter diep is gebouwd in 1929. In 2029 is de sluis - technisch gezien - aan het einde van zijn levensduur en daarom aan vervanging toe. Een nieuwe, grote zeesluis bij IJmuiden aan de ingang van het Noordzeekanaal, is nodig voor de ontwikkeling van de Amsterdamse havenregio. Bovendien is de sluis van groot belang voor nationaal en internationaal goederentransport. Een nieuwe zeesluis borgt tevens de veiligheid van de sluis als belangrijke waterkering en bereikbaarheid van het Noordzeekanaalgebied.

Waarom groter?

Een nieuwe zeesluis biedt ruimte voor het groeiende goederentransport. Een grotere zeesluis speelt in op de trend van toename in scheepsafmetingen en houdt het Amsterdamse havengebied bereikbaar voor de nieuwe generatie middelgrote schepen (cruiseschepen, bulkschepen en containerschepen). Een grotere, getij-onafhankelijke sluis beperkt de wachttijd voor schepen en biedt de mogelijkheid voor capaciteitsuitbreiding van de zeesluis. De diepgang voor schepen op het Noordzeekanaal blijft onveranderd op maximaal 13,75 meter (in zout water). Schepen die dieper steken dan deze 13,75 meter moeten worden gelichterd, wat nu ook al gebruikelijk is bij schepen met droge bulklading.

Waarom eerder?

De huidige Noordersluis, gebouwd in 1929, wordt te klein voor een vlotte en veilige doorstroming. De sluis bereikt bovendien in 2029 het einde van haar technische levensduur. Vervroegde vervanging verbetert de doorstroom en maakt de Amsterdamse haven eerder bereikbaar voor de grote schepen. Het biedt ruimte voor groei en verbetert de Metropoolfunctie en daarmee de werkgelegenheid van de Amsterdamse havens voor de hele regio. De capaciteit van het sluizencomplex met een nieuw grote sluis (zonder gebruik van de Noordersluis) sluit aan bij de in de visie Noordzeekanaalgebied gehanteerde 125 mln. ton lading die - uitgaande van intensivering -in het bestaande havengebied kan worden overgeslagen.

Hoe ziet het ontwerp er uit?

De nieuwe sluis wordt 70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter diep. De zeesluis in IJmuiden wordt hiermee de grootste zeesluis van de wereld! De nieuwe sluis krijgt twee identieke operationele deuren en één reservedeur die in een onderhoudsdok naast de sluiskolk staat. Het bedieningsgebouw staat aan de zuidzijde van de kolk. Net als bij de Noordersluis kan lokaal verkeer gebruik maken van de bovenzijde van de deuren om het Noordzeekanaal over te steken. De sluis heeft roldeuren, zoals de Noordersluis. De deurkassen zijn gepositioneerd naar het zuiden. De waterkering van de nieuwe sluis is hoger dan die van het omringende sluizencomplex, en ligt op een gemiddelde hoogte van NAP + 8,50m.

Meer informatie

Bekijk voor actuele informatie over de werkzaamheden de projectpagina IJmuiden: bouw nieuwe, grote zeesluis.

Lees onze factsheet met uitgebreide informatie over het hoe en waarom van de nieuwe, grote zeesluis


Zeesluis in beeld

Nieuwe grote zeesluis IJmuiden, korte film. Op het youtube kanaal van Havenbedrijf Amsterdam ook een lange film en Engelstalige versies. 

In Ondernemers aan het woord van SADC / Dinalog Amsterdam vertellen ondernemers waarom de nieuwe zeesluis er moet komen!

 

Persberichten

Documenten

Media